Velden zijn niet correct ingevuld
E.L. Travel is onderdeel van:
Evenementen

Privacybeleid

Cookie instellingen wijzigen

Wij van EL travel / Coulanttouring hechten veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EL Travel / Coulanttouring houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als EL Travel / Coualnttouring zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons op te nemen. 

Vaak gebruiken wij uw gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke aanbieding te bieden. We passen wat u op onze website ziet aan op uw interesses. Zo maken we de ene persoon blij met aanbiedingen en de andere met het laatste nieuws. Wij gebruiken daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere reserveringen, uw IP-adres en uw surf- en zoekgedrag bewaard in cookies. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
EL Travel / Coulanttouring  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat doen we verder met uw gegevens
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van de door u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Uw boeking
Voor uw boeking hebben we uw naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, adres(sen), telefoonnummer en  betaalgegevens.Daarmee kunnen we uw reis boeken en u op de hoogte houden over uw boeking. We geven uw gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een boeking.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Verzekeringen
Sluit u bij ons een reis- en of annuleringsverzekering af dan zullen wij uw gegevens doorsturen naar de verzekeringsmaatschappij.

Persoonlijk surfen op onze website
We hebben diverse busreizen op onze website staan en hierbij helpen we u graag op weg. Bijvoorbeeld door u te wijzen op reizen die voor u interessant zijn. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. We kijken dan naar cookies en uw IP-adres, maar ook naar wat u eerder bij ons heeft geboekt. Daarnaast kunnen wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus u advertenties tonen. Dat gebeurt op basis van uw eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derden. Wij en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen dan uw surf-, zoek-, en koopgedrag op basis van cookie technieken, uw IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee u surft.

Social media
Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook of Instagram, dan kunt u met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. Wanneer u, als u bent ingelogd, aangeeft een reis leuk te vinden, dan verschijnt deze reis op uw social media-account. EL travel / Coulanttouring krijgt geen toegang tot uw social media-account, maar reizen die u leuk, nuttig of handig vindt, kunt u wel met uw vrienden delen. Stelt u via social media een vraag aan ons en zien we die vraag voorbijkomen, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Kloppen uw gegevens niet of heeft u andere vragen?
Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact met ons op. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EL Travel / Coulanttouring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres. 

Cookies
Om ervoor te zorgen dat de website van EL Travel / Coulanttouring goed werkt en u fijn kunt zoeken, maken wij gebruik van. EL Travel/ Coulanttouring gebruikt functionele, social media en marketing tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EL Travel / Coulanttouring gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Copyright
Alle rechten liggen bij EL Travel / Coulanttouring, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele beleid. Gewijzigd op 19-07-2022
 

Busreis Winterberg